Speeltuin de Speuldries

Ontstaan

De eerste aanzet tot de speeltuin werd in 1935 gegeven door Hub van Doorne, toen hij met zijn gezin naar het Hofke van Marijke verhuisde.
Voor zijn dochter ontwierp hij ook een draaimolen, die werd voortbewogen door twee pony’s. Toen in 1953 een stichting in het leven werd geroepen om een speeltuin te realiseren was de beoogde locatie oostelijk van het Hofke van Marijke een logische keuze.

In april 1954 werd definitief besloten om hier de speeltuin te realiseren. Waarschijnlijk werd de speeltuin in 1955 al in gebruik genomen maar pas op 13 mei 1956 verrichtte burgemeester Lambert Roefs, na de inzegening door pastoor Van Abeelen de officiële opening.

Rond 1978 was de speeltuin toe aan een grote opknapbeurt. De werkgroepleden die het onderhoud verrichtten, werden in de loop der jaren steeds ouder en de werkgroep kleiner.
Met de uitgifte van een brochure, getiteld: We hebben maar één speeltuin in Deurne; wat doen we daar mee?, werd geprobeerd aandacht voor het werk te vragen.

Zilveren jubileum

Bij de viering van het zilveren bestaansfeest in juni 1979 kreeg de speeltuin de naam De Speuldries. Een oproep om een voorstel in te dienen voor een naam voor de speeltuin leverde bijna vijfhonderd inzendingen op. De inzending van Marion Manders van de Jan van Goijenstraat werd uiteindelijk gekozen. De naam van de speeltuin is samengesteld uit de woorden -speul- (speel in het dialect) en -dries- (grasveld).

De vereniging werd nieuw leven ingeblazen en nadat in 1979 het 25-jarig jubileum was gevierd kon er in 1980 een mooi opgeknapte speeltuin worden heropend.
Het toenmalige bestuur had plannen om de speeltuin ook toegankelijk te maken voor mindervaliden. Er werd een meerjarenplanning opgezet en in samenwerking met diverse instanties en de NUSO (landelijke speeltuin vereniging) resulteerde dit in de oplevering van een unieke speeltuin in 1985.

Het resultaat was zodanig dat er door de NUSO een folder werd uitgegeven, met daarin een stappenplan voor de aanpassing van andere speeltuinen, dat gebaseerd was op de Speuldries.

De speeltuin werd in de regio een begrip en was/is regelmatig de bestemming van schoolreisjes.

Ondanks dat al in 1953 het Katholiek Eindhovens Speeltuinverband adviseerde om van de stichting een vereniging te maken duurde het tot 1989 voordat het officieel Speeltuinvereniging De Speuldries werd.

In 1997 werd vanwege nieuwe wet- en regelgeving dertig procent van de toestellen afgekeurd en was het weer tijd voor een grondige opknapbeurt. In samenwerking met de gemeente werd er een masterplan opgesteld en in 1999 werd door architect Jan Meindertsma van Bureau Speelmij een speellandschap gecreëerd met huisjes, bruggetjes en heuveltjes.

In 2001 werd er een familieschommel geplaatst, in 2003 een sproei-installatie en in 2004 werd de trampoline in gebruik genomen.

Gouden jubileum

Toen De Speuldries op zondag 5 juni 2005 het vijftigjarig bestaan vierde, nam wethouder Peter Hanssen een nieuw speeltoestel officieel in gebruik. Kinderen konden meedoen aan een workshop van Jongleergroep Hebbes en Mang’s Maskertheater gaf een voorstelling. In het Hofke van Marijke was een fototentoonstelling te zien over 50 jaar De Speuldries.

In 2008 onderging de speeltuin een grote renovatie. In het weekend van 5 tot en met 7 april 2008 werden het Hofke van Marijke en De Speuldries feestelijk heropend, tegelijk met het jaarlijkse lentefeest, met kermisattracties en kinderspelen en een ballonwedstrijd.
Er kwam een nieuw toiletgelegenheid, een ruimte voor de beheerder en een terras met overkapping. Verder werd de speeltuin uitgebreid met drie nieuwe toestellen.